IDA Logo

Overzicht verschenen Publicaties

De UNIBIS methode is een niet te onderschatten hulpmiddel in situaties waarin behoefte is aan inzichten en structuren met betrekking tot gewenste (veranderingen in) bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende IT. 

UNIBIS staat voor “UNIversele benadering van Bedrijfs- en InformatieSystemen”. Lees verder >

"Bedrijfsprocesmodellering, organiseren en ICT - Zˇ kan het dus ook!" Albert Heijn Nederland:

De business consultants van Albert Heijn zijn de link tussen IT en bedrijf en houden zich onder andere bezig met het vastleggen en bewaken van de bedrijfsprocessen. De “leading business-consultant” van Albert Heijn had een aantal gesprekken met Abraham de Kruijf van IDA Innovatie en organiseerde vervolgens met IDA Innovatie een workshop met alle business en IT consultants van Albert Heijn.
Lees verder >

Ervaring met de IDA-dialoog bij de Belastingdienst, geschreven door de waarnemer.

Binnen 3 uur overeenstemming over zulke fundamentele zaken Ún al een eerste actieplan gereed, is opmerkelijk. Lees verder >

Het processenmodel in de jeugdzorg voor “Opvoeden, Opgroeien en Ondersteunen”: doel en nut.

Momenteel is er erg veel behoefte aan zorgco÷rdinatie, waarbij er iemand is die weet welke actoren in een gezin actief zijn en welke problemen spelen. Het model kan ondersteunend zijn om de plaats van de zorgco÷rdinator te verhelderen, zodat andere actoren diegene gemakkelijk kunnen vinden, maar ook voor een zorgco÷rdinator, dat die andere actoren gemakkelijk kan vinden en weet met welke processen die actoren zich bezig houden. Lees verder >

Bedrijfsprocessen zijn de grondstof voor Automatisering.
De bedrijfsprocessen: zoals gezien door de ogen van de bedrijfsmensen. 

Het denken over automatisering en, later, informatisering heeft in de loop der jaren een heel proces doorgemaakt. Het denken gaat door. Dat blijkt ondermeer uit het ‘feit’ dat automatiseerders nog lang niet op ÚÚn lijn zitten. Hoewel, er begint iets te gloren. Lees verder >

IDA's methode in de Zorg-sector: "Werkzaamheden van professionals als uitgangspunt, niet ICT".

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede wil de bedrijfsprocessen van de polikliniek Volwassen verbeteren en maakte daarvoor gebruik van de Unibis-methode. Een gesprek daarover met de betrokken managers van het Roessingh en de ontwikkelaar van de Unibis-methode. Lees verder >

FPD, onderdeel Ministerie van Justitie: "Maatwerktraining Administratieve Organisatie maakt uitbesteden overbodig".

Als ICT opleider is ISES International een prominente speler in de markt. Toch zijn niet alle opleidingen in het programma van ISES exclusief gericht op ICT-organisaties. De Forensisch Psychiatrische Dienst, onderdeel van het Ministerie van Justitie, beschouwt een door ISES verzorgde training eigenlijk meer als een aanvulling op een ICT-oplossing. Lees verder >

TNO-ICT: "De UNIBIS-methode van IDA Innovatie in een SOA en EDA Context", november 2006

UNIBIS kan een bijdrage leveren aan de eerste ontwikkelingsstadia van services waarbij de nadruk ligt op identificatie en ordening van aan de services ten grondslag liggende bedrijfsprocessen. UNIBIS’s IDA-scripts geven een eigen en interessante zienswijze op de wijze waarop in samenspraak met diverse betrokkenen relatief snel deze bedrijfsprocessen, zoals gezien door de business professionals, kunnen worden ge´dentificeerd en gestructureerd. Lees verder >

Vernieuwen van bedrijfsprocessen, organisatie en ICT". Een boek gebaseerd op praktijkervaring.

Meer en meer is het noodzakelijk bedrijfsprocessen op een directe, klantgerichte en effectieve manier in te richten, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.
Het boek “Vernieuwen van bedrijfsprocessen, organisatie en ICT” laat zien, hoe u samen met de uitvoerders, bedrijfsprocessen op een interactieve, creatieve en dynamische manier kunt vernieuwen.  Lees verder >

Scoringslijst: De Zin van Bedrijfsprocessen en -ketens als Basis voor Bestuur, Organisatie en ICT.

Gewenste kenmerken van een op effectiviteit Ún innovatie gerichte aanpak voor bestuur, bedrijfsprocessen en -ketens, organisatie en ICT, en zo voor het verbeteren van bedrijfs- en maatschappelijke resultaten. Lees verder>

Terug >