Dit is een minimal site, met een voorlopige vormgeving.
U kunt klikken op het grote blauwe vlak en op de gele vlakken voor meer info.

Meer publicaties en ervaringen.
(Klik hier)

De Kunst van Mede Van Onderop Innoveren van bedrijfsprocessen, ICT-services en samenwerkprocessen
Samen-werken loont©
 "kai-zen", interdisciplinair, intuÔtief, van of-of naar ťn-ťn


Business en ICT mensen samen: meer kwaliteit en snelheid, minder kosten en complexiteit

"Modelling methods do different things", Derek Miers, van Forrester
And: “Train your people in alternative process methods”

De reden om contact met u / je op te nemen is een innovatieve wijze van verbinden van de werelden van Business en ICT. Beginpunt was het verlangen om met en voor de mensen te komen tot het verbinden van de werelden van Business en ICT. En meteen de Business te optimaliseren. De ontwikkelingsweg was om een aantal ideeŽn over de diverse vakgebieden los te laten. En opnieuw te gaan kijken wat er nodig is om de wereld van de business effectief en praktisch te beschrijven. Op een manier dat dit begrijpelijk is voor iedereen. En zo concreet dat je er op een directe wijze een informatiesysteem en –services voor kunt maken, uit kunt afleiden.

De basis hiervoor is gelegd tijdens werken voor IBM, James Martin Associates en veel “gebruikersorganisaties”. Met deze werkwijze heb ik mij als zelfstandige gevestigd. Albert Heijn, banken, UWV, Bureau Halt, Europol, diverse ministeries, steden, een organisatie in de Jeugdzorg, in de gezondheidszorg: zij alle hebben intussen ervaring opgedaan. Business mensen herkennen hun eigen werk erin. De aanpak werkt ook daar waar organisaties in ketens werken.

White paper: UNIBIS Introductie– Methode voor verandermanagement.


Deze flyer is gericht op organisaties die werken aan innovatie in bedrijf en samenleving. Het Nederlands Centrum Sociale Innovatie (opgericht door het InnovatiePlatform) toont aan: “25% innovatiewinst komt uit technologische verbeteringen, 75% uit sociale innovatie”, dat wil zeggen: 
Samen Slimmer Werken.

Samenwerken en Luistern

Vooraf:
De verschillen van de IDA-aanpak met die van andere bedrijven zitten in de manier waarop het werk gebeurt en in de betrokkenheid van de cliŽnt.
Op papier kunnen we dit helaas niet uitleggen – mensen moeten het ervaren.

Vandaar onderaan het aanbod van de gratis IDA-proefsessies.

De IDA-aanpak is ontwikkeld en gelouterd in de praktijk, bij vele kleine en bij grote organisaties, zoals Albert Heijn, Europol, IBM, Overheid, E-government, Banken, Verzekeringen.
In (senior) projectmanagement, procesinnovatie, offshoring, kennis“elicitatie”, informatie- en interim management en systeemontwikkeling.

'EERST DE BUSINESS' /DE LEEFWERELD. HET DOMEIN, HET 'PURPOSE'/DE BEDOELING, EN DE ÕDA LOGICA' EN DAARNA; IN ENIGE OVERLAP, DE IMPLEMENTATIE; TECHNISCH, ORGANISATORISCH EN WAARDEGEŌNSPIREERD

 “De kleine letters”:
ad 1) Met de
IDA-dialoog verplaats je je in de “wereld” en de behoeften van je (eind)cliŽnt. Je komt op 1 lijn. Je neemt alle belangen serieus. Draagvlak ontstaat. Met IDA verzand je niet in bijzaken. Je komt zelfs soms tot ongezochte vondsten.
Het resultaat kan worden doorvertaald naar een Business Case of naar andere te ondernemen acties.
Vraag naar de uitgesproken
hoge waardering door cliŽnten.

ad 2) Vervolgens richt je op een beweeglijke wijze de benodigde bedrijfsprocessen in, zie ook het kader hiernaast. Het kan zijn dat je iets totaal nieuws ontwerpt. Waar nodig verdiep je je ook in de huidige situatie. IDA volgt een directe denk- en ontwerpwijze, die ook gewone mensen kunnen leren.

ad 3) en 4) Mensen verwachten vaak niet eens dat zo veel variatie, pragmatisme en duidelijkheid mogelijk is
De processen staan centraal. Dit werkt bij bedrijfs-, kennis-, beleids- en ook bij samenlevingsprocessen.

DE IDA Praktijk

ad 4) Je bent hierbij bereid objectieve zowel als subjectieve meningen op hun waarde te toetsen. Je ambitie is dat mensen de veranderingen met een zeker plezier zullen kunnen oppakken en dat je (eind)cliŽnt er beter van wordt! 
Bedwing je nieuwsgierigheid NIET. Vraag IDA om data voor gratis proefsessies. 

LEERT UW ORGANISATIE? GA GOED OM MET LOS-LATEN EN HER-INRICHTEN. PLUK DE VRUCHTEN!

Zie ook “Vernieuwen van bedrijfsprocessen, organisatie en ICT” (2000, ISBN 90-440- 0040-3).

voor uw vraag om meer informatie kunt u mailen naar: info@idainnovatie.nl                          www.idainnovatie.nl